Πολιτική απορρήτου

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με αυτήν την πολιτική απορρήτου («Πολιτική»). Αυτή η Πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που μπορείτε να παρέχετε («Προσωπικά στοιχεία») στον ιστότοπο thimalos.gr («Ιστότοπος» ή «Υπηρεσία») και σε οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες του (συλλογικά , «Υπηρεσίες») και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τις ενημερώσετε.

Αυτή η Πολιτική είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας") και αυτόν τον χειριστή του ιστότοπου ("Διαχειριστής", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Εάν συνάπτετε αυτήν τη συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα με αυτήν τη συμφωνία, οπότε οι όροι "Χρήστης", "εσείς" ή "σας" θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν κατέχουμε ή ελέγχουμε, ή για άτομα που δεν απασχολούμε ή δεν διαχειριζόμαστε.

Όροι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ενημερώσετε τους διακομιστές και το προσωπικό μας σχετικά με τα πιάτα και τις τιμές μας πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας, καθώς ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να βεβαιωθείτε ότι θα σας σερβίρουν ένα γεύμα που θα απολαύσετε.

Πίνακας περιεχομένων

 1. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών
 2. Απόρρητο των παιδιών
 3. Χρήση και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών
 4. Αποκάλυψη πληροφοριών
 5. Διατήρηση πληροφοριών
 6. Cookies
 7. Αναλύσεις δεδομένων
 8. Μην παρακολουθείτε τα σήματα
 9. Σύνδεσμοι με άλλους πόρους
 10. Ασφάλεια πληροφοριών
 11. Παραβίαση δεδομένων
 12. Αλλαγές και τροποποιήσεις
 13. Αποδοχή αυτής της πολιτικής
 14. Επικοινωνία μαζί μας

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία κάποιος θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ως συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο άτομο. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες εν γνώσει μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε οποιεσδήποτε φόρμες στον Ιστότοπο.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ορισμένες από τις δυνατότητες του ιστότοπου. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Απόρρητο των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε να διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες αυτού του παιδιού από τις Υπηρεσίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να βοηθούν στην επιβολή αυτής της Πολιτικής δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς την άδειά τους. Ζητάμε επίσης από όλους τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες που επιβλέπουν τη φροντίδα των παιδιών να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν οδηγίες να μην δίνουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους.

Χρήση και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών

Ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία δεδομένων όταν χειριζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εάν έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μαζί σας, οπότε εσείς θα είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εμείς θα είμαστε ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

Ο ρόλος μας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες.Ενεργούμε με την ιδιότητα ενός ελεγκτή δεδομένων όταν σας ζητάμε να υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσετε την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών.Σε τέτοιες περιπτώσεις, είμαστε ένας ελεγκτής δεδομένων επειδή καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.

ενεργούμε με την ιδιότητα ενός επεξεργαστή δεδομένων σε καταστάσεις όταν υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία μέσω του ιστότοπου και των υπηρεσιών.Δεν διαθέτουμε, ελέγχει ή λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και τέτοια προσωπικά στοιχεία επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας.Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρήστης που παρέχει προσωπικές πληροφορίες ενεργεί ως ελεγκτής δεδομένων.

Προκειμένου να διατεθεί ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες σας ή να ανταποκριθούμε σε νομική υποχρέωση, ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία.Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη
 • Επιβολή όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών
 • Διαχειρίση και να λειτουργία του Ιστότοπου και τις Υπηρεσίες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων εξαρτάται από τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες, όπου βρίσκεστε στον κόσμο και εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω: (i) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.(ii) η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας μαζί σας ή/και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις αυτών ·(iii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ·(iv) η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που διεξάγεται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση της επίσημης αρχής που έχει ανατεθεί σε εμάς ·(v) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουν οι ΗΠΑ ή από τρίτο μέρος.

Σημειώστε ότι σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ενδέχεται να επιτρέπεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες μέχρι να αντιταχθείτε σε τέτοια επεξεργασία με την επιλογή, χωρίς να χρειάζεται να βασιστείτε στη συγκατάθεση ή σε οποιεσδήποτε άλλες νομικές βάσεις.Εν πάση περιπτώσει, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία και ειδικότερα εάν η παροχή προσωπικών πληροφοριών αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση ή μια απαίτηση που απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Ανάλογα με τις ζητούμενες υπηρεσίες ή ανάλογα με την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που ζητήσατε, ενδέχεται να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τις θυγατρικές μας, τις συμβεβλημένες εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών (συλλογικά, "παρόχους υπηρεσιών")Βοηθήστε στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών που διατίθενται σε εσάς και των οποίων οι πολιτικές απορρήτου είναι συνεπείς με τη δική μας ή που συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία.Δεν θα μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες με τρίτους και δεν θα μοιραστούμε καμία πληροφορία με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες σας, εκτός από τις απαραίτητες για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.Οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται μόνο για να εκτελέσουν τις καθορισμένες λειτουργίες τους και δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες για τους δικούς τους μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τυχόν προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή λαμβάνουμε εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως η συμμόρφωση με μια κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία και όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, προστατεύστε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια των άλλων, διερευνήστε την απάτη ή απαντήστε σε ένα κυβερνητικό αίτημα.

Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την απαιτούμενη περίοδο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας, να επιλύσουμε τις διαφορές και εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχόν συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται ή ενσωματώνουν τα προσωπικά σας στοιχεία μετά την ενημέρωσή σας ή τη διαγραφή, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποιήσει προσωπικά.Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, θα διαγραφούν προσωπικά στοιχεία.Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα στη διαγραφή, το δικαίωμα στη διόρθωση και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Cookies

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν "cookies" για να βοηθήσουν στην εξατομίκευση της ηλεκτρονικής σας εμπειρίας.Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας.Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας.Τα cookies σας αποδίδονται μοναδικά και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που σας εξέδωσε το cookie.Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου και των υπηρεσιών.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να συλλέξουμε, να αποθηκεύουμε και να παρακολουθούμε πληροφορίες για την ασφάλεια και την εξατομίκευση, για τη λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών και για στατιστικούς σκοπούς.Λάβετε υπόψη ότι έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies.Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να μειώσετε τα cookies εάν προτιμάτε.

Analytics δεδομένων

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούν cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών για τη συλλογή τυποποιημένων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και πληροφορίες χρήσης.Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να καταρτίσουν στατιστικές αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών, όπως ο τρόπος που συχνά οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας, ποιες σελίδες επισκέπτονται και για πόσο καιρό κλπ. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτά τα εργαλεία ανάλυσης για την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτίωση μαςΙστοσελίδα και υπηρεσίες.Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης τρίτων για την παρακολούθηση ή τη συλλογή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών των χρηστών μας και δεν θα συσχετίσουμε καμία πληροφορία που συλλέγονται από τις στατιστικές εκθέσεις με οποιονδήποτε χρήστη.

Μην παρακολουθείτε σήματα

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν ένα χαρακτηριστικό μην παρακολουθείτε που σηματοδοτεί σε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθήσετε την online δραστηριότητά σας.Η παρακολούθηση δεν είναι η ίδια με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο.Για αυτούς τους σκοπούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου.Πώς τα προγράμματα περιήγησης επικοινωνούν το σήμα Do not δεν είναι ακόμη ομοιόμορφο.Ως αποτέλεσμα, ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί για να ερμηνεύσουν ή να ανταποκριθούν για να μην παρακολουθείτε τα σήματα που κοινοποιούνται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.Παρόλα αυτά, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα σε όλη αυτή την πολιτική, περιορίζουμε τη χρήση και τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων.Για μια περιγραφή των πρωτοκόλλων μην παρακολουθείτε για προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, επισκεφθείτε το internetcookies.com

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες περιέχουν συνδέσμους σε άλλους πόρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς.Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων πόρων ή τρίτων.Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν αφήνετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες και να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πόρου που μπορεί να συλλέξει προσωπικά στοιχεία.

Ασφάλεια πληροφοριών

εξασφαλίζουμε πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών στον έλεγχο και την επιμέλεια μας.Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του ασύρματου δικτύου.

Επομένως, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφαλείας και ιδιωτικής ζωής του Διαδικτύου που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.(ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ιδιωτική ζωή όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και του ιστότοπου και των υπηρεσιών δεν μπορούν να εγγυηθούν.και (iii) οποιαδήποτε τέτοια πληροφόρηση και δεδομένα μπορούν να προβληθούν ή να παραβιαστούν με διαμετακόμιση από τρίτο μέρος, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια του ιστότοπου και των υπηρεσιών έχει παραβιαστεί ή οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της υποβολής εκθέσεων, καθώς και της ειδοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου.Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για την ειδοποίηση των προσβεβλημένων ατόμων εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει λογικός κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον ιστότοπο.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική ή τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας.Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.Μπορούμε επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των πληροφοριών επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια ενημερωμένη έκδοση αυτής της πολιτικής θα ισχύει αμέσως μετά την απόσπαση της αναθεωρημένης πολιτικής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών σας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης πολιτικής (ή άλλης πράξης που καθορίζεται εκείνη τη στιγμή) θα αποτελέσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτό που αναφέρθηκε κατά τη στιγμή που συλλέχθηκαν τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του.Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών και την υποβολή των πληροφοριών σας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την πολιτική.Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της πολιτικής, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες.Αυτή η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του ΙστοσελίδαPolicies

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή καταγγελίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λεπτομέρειες:

info@thimalos.gr

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε παράπονα και διαφορές και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να τιμήσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 5 Απριλίου 2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λομβάρδου, Ζάκυνθος, 23100

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Τήλ: 2695 026732

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@thimalos.gr

SOCIAL MEDIA

Facebook
Instagram